legend

Utopía sexual a la premsa anarquista de Catalunya

Libro
11,00 €
Cantidad

Descripción
La revista Ética-Iniciales (1927-1937)

Xavier Díez

Les décades deis vint i deis trenta, a Catalunya, son per-cebudes com un període d'intensa efervescencia social. L'ánsia col-lectiva per dibuixar una societat mes lliure de l'opressió política, social i religiosa, conjuntament amb el substrat llibertari de les classes populars i el contacte amb les idees de l'individualisme anarquista, van propiciar el sorgiment d'una ideología renovadora que prete-nia superar el concepte de revolució, entes com a pro-ducte de la lluita de classes, i ubicava la seva utopia en el terreny personal de la vida quotidiana. La transcendencia d'Ética-Iniciales (1927-1937) rau en la creació i difusió d'un discurs, radical i iconoclasta, en defensa de l'a-lliberament sexual, com a símbol d'aquest intent de cons-trucció d'una nova moral, d'una nova societat en la qual els individus lliures son els responsables de les seves pro-pies accions i idees.

Xavier Diez (Barcelona, 1965) és historiador especialit-zat en els moviments socials al segle xx i L'análisi del discurs ideológic. També és diplomat en magisteri i llicenciat en filosofía i lletres per la Universitat Autónoma de Barcelona. Obtingué el postgrau en pedagogía terapéutica per la Universitat Oberta de Catalunya i el diploma d'estudis avançats en historia contemporánia per la Universitat de Girona.

Pagés Editors, Colección Retalls 3. Lleida 2001
192 págs. Rústica il. 21x13 cm
ISBN 978-84-7935-715-3
Libro en Catalán

Detalles
Pages Editors
Libro
16 otros productos en la misma categoría: