legend

Anarquisme i alliberament nacional

Libro
10,00 €
Cantidad

Descripción
Ricard de Vargas-Golarons, Joan A. Montesinos, Josep M. Canela, Joan Casares, Joan Palomas y Enric Cabra.

Per primera vegada apareix al nostre país un estudi sobre Anar-quisme i alliberameiít nacional, realitzat per un col·lectiu de jo-ves llibertaris, en el qual s'assumeix plenament l'independentis-me des de posicions ácrates, tot criticant alhora el caduc espa-nyolisme anarquista i l'independentisme estatista i autoritari.
En el llibre —que és tant de crítica política com d'análisi histórica del moviment llibertari cátala i la qüestió nacional, i es presta per tant al debat i a la discussió— es dona testimoni de l'exis-téncia d'un nou moviment anarcoindependentista cátala, que aporta una nova visió de l'independentisme.
«La independencia estatal per a nosaltres no és independencia, sinó una altra forma de dependencia com a superació de totes les dependéncies en el nostre marc nacional que alhora comporti un canvi de la nostra vida quotidiana i un trencament amb les rela-cions socials existents.
Entenem la independencia com autogestió de la societat catalana a tots els nivells, partint de la federació de les unitats més petites a les més grans (individu, poble, barri, comarca, ciutat...), que exerceixin l'autogestió i la democracia directa ais Pai'sos Catalans...»

Virus Editorial, Barcelona 2007
192 págs. Rústica il. 20x13 cm
ISBN 978-84-96044-90-6
Libro en Catalán

Detalles
Libro
16 otros productos en la misma categoría: