legend

Escola de rebel-lia

Libro
13,00 €
Cantidad

Descripción
Història d'un sindicalista

Salvador Seguí

Escola de rebeNia recull, d'una banda, una petita novel-la escrita per Seguí i publicada originalment el 1923 a la col-lecció"La Novela SociaPde Madrid i,de l'altra, tot un seguit de conferencies i entrevistes realitzades peí Noi del Sucre entre el 1918 i el 1919. La novel-la de Salvador Seguí ens permet apropar-nos ais diversos aspectes de la vida diaria deis sindicalistes catalans, i les conferencies pronunciades per Seguí al Congrés de la Confederacíó regional del Treball de Catalunya el 1918, al Congrés de la CNT i a l'Ateneu de Madrid el 1919 ens mostren l'activitat organitzadora i el pensament sociopolític de Salvador Seguí en la seua totalitat.

Salvador Seguí, el Noi del Sucre, ha estat, amb poca mena de dubtes, una de les figures mes rellevants del moviment obrer cátala del primer tere del segle XX i, alhora, la seua imatge ha quedat fixada en la nostra memoria col-lectiva com la de la lluita de la classe treballadora per la seua emancipado. Tot i així, pero, l'obra escrita de Seguí ha esdevingut prácticament inaccessible per ais lectors, ja que en els darrers trenta anys aquesta ha merescut poca atenció tant per part d'historiadors i estudiosos com d'editorials.

Edicions El Jonc, Col-lecció Muixeranga 10, Cataluña 2007
130 págs. Rústica 20,5x13,5 cm
ISBN 978-84-933721-5-3

Detalles
El Jonc
Libro
16 otros productos en la misma categoría: