legend

Fons la revista blanca: Federica Montseny i la dona nova (1923-1

Libro
19,00 €
Cantidad

Descripción
Susana Tavera

A l'Hemeroteca del Centre d'Estudis Internacionals del Pa-velló de la República de Barcelona hi ha moltes col-leccions de premsa anarquista i anarcosindicalista. Hi destaquen alguns números de la primera etapa de La Revista Blanca, la que edita a Madrid la familia Montseny i que tingué moka anomenada dintre i fora deis mitjans militants anarquistes de tot Espanya, i la col-lecció completa de la segona, publicada a Barcelona entre el juliol del 1923 i l'agost del 1936. En aquesta, continuis-ta de l'anterior, Soledad Gustavo i Federico Urales comptaren amb la coHaboració de la seva única filia, Federica Montseny. En efecte, el 1923, amb només 18 anys, Federica comenta a participar en les activitats publicístiques que havien donat i donarien forma a la militancia anarquista deis seus progeni-tors. Aquí reprodui'm una selecció deis articles que una molt jove Federica dedica durant la Dictadura de Primo de Rivera al feminisme i a temes relacionats amb els moviments de dones d'arreu. Durant la Segona República, aquesta temática cedí protagonisme ais problemes de la CNT i la política insurreccional deis anarquistes. L'interés deis escrits sobre feminisme es relaciona amb l'evolució ideológica de Federica i, a mes, amb el paper de les militants lliurepensadores i feministes del segle XIX, un precedent directe i sovint iorga paradoxal respecte de la posterior promoció de l'anarcofeminisme.

Editorial Afers, Colección Els papers del Pavelló de la República, 4. Barcelona 2006
170 págs. Rústica il. 21x14 cm
ISBN 978-84-95916-80-8
Libro en Castellano y en Catalán

Detalles
Afers
Libro
16 otros productos en la misma categoría: