legend

A ideoloxia anarquista

Libro
5,00 €
Cantidad

Descripción
Ángel J. Cappelleti

A ideoloxia anarquista que subxaz a un dos movimentos de masas máis impresionantes na España contemporánea e en alguns dos países de América Latina é ignorada, cando non conscientemente terxiversada, por moitos cultores das ciencias sociais. O presente traballo quer ser unha exposizón clara e sistemática da mesma, dedicada ao leitor común e ao universitario. Na sua primeira parte se estudan temáticamente as ideias mais e se plantexan os grandes problemas do anarquismo; na segunda se pasa revista ao seu desenrolo histórico desde os precedentes do socialismo utópico até suas expresóns no pensamento contemporáneo. Especial atenzón merez o exame do Estado en suas relazóns coa sociedade global, coas diversas formas de sociabilidade histórica e prehistórica, co poder económico e coas clases sociais; en fin, coa revoluzón e o socialismo. Tamén se analizan as diferentes opzóns económicas que se dan dentro do anarquismo e se pon esencial énfase no estudio da autoxestón, cuxa realizazón auténtica fai-se coincidir coa esencia do anarquismo. Para completar históricamente ese cuadro, expón-se brevemente o pensamento dos clásicos do anarquismo: Proudhon, Kropotkin, Bakunin, Malatesta,... A obra apresenta-se como un breviario, isto é, como unha abreviada soma do pensamento ácrata.

Madre Tierra, Móstoles 1991
144 págs. Rústica 20x13 cm
ISBN 978-84-87169-21-2

Detalles
Libro
16 otros productos en la misma categoría: