legend

Introducció a l'estudi del naturisme històric alcoià 1900-1939

Libro
8,00 €
Cantidad

Descripción
Josep Maria Roselló i Castellà.

Tot just encetat el segle XX, el naturisme es va difonent entre la joventut obrera alcoiana de mans de pioners com Facundo Ferri, teixidor, o Salvador Llorens, sabater. Les primeres trobades per a practicar gimnástica, organitzar excursions o preparar ápats vegetarians donaran dos deis seus fruits amb mes ressó social a l'Alcoi de l'época: la Sociedad Naturista Cultural (1922-1936), amb local social a la placeta de les Eres, i el paratge emblemátic d'Els Canalons. L'estudi està dividit en cinc parts. La primera tracta sobre el que s'entén per naturisme; la segona, s'apropa al moviment naturista en general; la tercera -objecte principal de la recerca- s'endinsa en el moviment naturista alcoiá; la quarta, parla de les seves relacions amb el naturisme de mes enllá de l'Alcoiá-Comtat i, la cinquena —la mes breu- abasta la supervivencia de tot aquest esperit de retrobada amb la natura des de 1939 a la legalització, desembre de 1971, de la Sociedad Vegetariana de Alcoy amb local social a Tactual Mossén Cirilo Tormo. Serveixi tot plegat per a contribuir a la recuperado de la memoria histórica, rendir un petit homenatge a tots aquells amants de la natura i, alhora, encoratjar a continuar la recerca.

Sociedad Naturista Vegetariana de Alcoy, 2013
96 págs. Rústica il. 21x15 cm
ISBN 9788461631308

Detalles
Libro
16 otros productos en la misma categoría: