legend

Memoria e fuga dun mestre anarquista galego

Libro
5,00 €
Cantidad

Descripción
Luis Bazal

Bazal, mestre e anarquista, foi dos primeiros que tentou organizar a resistencia fronte aos militares alzados en 1936 contra a legalidade da República na contorna de Ourense. Feitos que inician un relato biográfico tan esquecido como esquecida lamen é boa parte da súa propia biografía. As memorias de Bazal como fu-xido transcorren entre Galiza e Portugal e son un claro teste-muño da crueldade dos verdugos, das "sacas" e "claudias" nocturnas e dos asasinatos premeditados perpetrados polos grupos falanxistas ourensáns e os seus colaboradores. Mais ta-mén é unha tráxica e paradigmática crónica de como salvaron a vida, mediante o agacho e a fuga, tantos galegos e galegas que militaban ñas organiza-cións obreiras. Bazal puido contalo até poder converter a súa propia memoria en Vitoria.

Xerardo Dasairas Valsa (Verin, 1953) é Diplomado en Filoloxia por Maxlsterio. Historiador, desde o ano 1978, vén publicando artigos e ensaios de historia social e contemporánea. Entre ou-tros publicou os libros ou monografías: O entroido en térras de Monterrei (1990), 70 anos de fútbol en Verin (1990), Monterrei, cinco sécalos de cultura (1994), García Barbón e o cole-xio de ¡.asalte no centenario da súa fundación (1995), Asalto á Vila de Cangas polos piratas turcos no 1617 (1997), Crónicas Rexiomontanas (1999), Cande-eín. Memorias dunha parroquia (2000), Verin (2000), Os entroi-dos ancestrais da provincia de Ourense (2002), Memorias da II República en Cangas (2002), Campas e Campaneiros (2004), Xestis Taboada Chivite (2006) Verin baixo o Franquismo (2007).

A nosa terra, Colección O fardel da memoria, 2007
180 págs. Rústica 21,5x15 cm
ISBN 978-84-8341-199-5

Detalles
A nosa terra
Libro
16 otros productos en la misma categoría: